29 Şubat: Dünya Nadir Hastalıklar Günü, Güçlü Bir Farkındalık ve Dayanışma Zamanı

Avrupa Nadir Hastalıklar Örgütü (EURORDIS), 2008'de her yıl şubat ayının son gününü "Dünya Nadir Hastalıklar Günü" olarak kutlama kararı aldı. Bu özel gün, bu yıl şubat ayının 4 yılda bir gerçekleşen 29'una denk geldi.

Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nde, EURORDIS'in paylaştığı veriler, her yıl kutlanan bu özel günün önemini bir kez daha vurguluyor. Nadir hastalıkların çocuklarda yaygın olduğunu ve teşhisinin zorluğu nedeniyle birçok hasta tedaviye erişimde güçlük yaşadığını ortaya koyuyor. Araştırma eksikliği ve genetik etmenlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynadığı belirtiliyor. Öte yandan, nadir hastalıklarla mücadelede en çok etkilenen ülkelerin ABD ve Çin olduğu biliniyor. Bu veriler, nadir hastalıklara yönelik daha fazla bilgi, araştırma ve toplumsal destek gerekliliğini bir kez daha gösteriyor.

EURORDIS'in verilerine göre;

 • Nadir hastalıkların yüzde 70'i çocuklarda görülüyor.
 • Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 5'ini etkileyen nadir hastalıkların teşhisi zor olup, tanı süresi 5-7 yıl arasında değişiyor.
 • Nadir hastalıkların nadir görülmesi nedeniyle konuya ilişkin yeterli araştırma eksikliği kaydediliyor.
 • Yüzde 72'si genetik yolla aktarılırken, geri kalanı çevre, enfeksiyon ya da alerji nedeniyle ortaya çıkabilen nadir hastalıklarla mücadele eden çocukların yüzde 30'u, 5 yaşına gelmeden yaşamını yitiriyor.
 • En çok nadir hastalık vakası kaydedilen ülkelerde ABD ilk sırada yer alıyor (yaklaşık 30 milyon hasta), onu 20 milyon vakayla Çin takip ediyor.
 • Avrupa genelinde ise 36 milyon insan nadir hastalıklarla mücadele ediyor.

Nadir Hastalıkların Önlenmesindeki Temel Yaklaşım: Genetik Sağlık ve Farkındalık

Nadir hastalıkların etkilerini azaltmak ve toplum sağlığını korumak adına en önemli stratejilerden biri, akraba evliliklerini engellemek ve genetik sağlık konusunda farkındalığı artırmaktır. Akraba evliliklerinin önlenmesi, hastalık taşıyıcılarının genetik değişimlerini birbirine geçirme olasılığını azaltarak nadir genetik hastalıkların görülme sıklığını düşürebilir.

Prenatal tanı, hamilelik sırasında potansiyel genetik riskleri değerlendirerek sağlıklı bir gebelik sürecini destekler. Genomik değişimlerin erken aşamada tespiti, risk taşıyan bireylerin bu durumdan haberdar olmalarını sağlar ve gerektiğinde uygun önlemlerin alınmasına imkan tanır.

Preimplantasyon genetik tanı, laboratuvar ortamında embriyolar üzerinde genetik tarama yaparak genetik anormalliklerin önceden belirlenmesine olanak sağlar. Bu yöntem, sağlıklı embriyoların seçilmesini ve genetik hastalıkların doğuşunu önlemeyi hedefler.

Türkiye'de, nadir hastalıklarla mücadelede genetik sağlık ve farkındalık konularında yapılan çalışmalar, toplumun genel sağlığını iyileştirmeye yönelik önemli adımları temsil eder. Bu bağlamda, genetik danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi, nadir hastalıkların etkilerini azaltmada kilit bir rol oynar.

Nadir Hastalıklar: Çeşitlilikleri ve Genetik Temelleri

Nadir hastalıklar, dünya genelinde 6 binden fazla farklı hastalığı içeren geniş bir kategoriye denir. Bu hastalıklar arasında, örneğin ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), DMD (Duchenne Musküler Distrofi), SMA (Spinal Musküler Atrofi) gibi kas hastalıkları da yer alır. Nadir hastalıkların tanımına uyan bu geniş yelpazede sağlık sorunları, genellikle toplumda düşük sıklıkta görülmeleri ve genetik faktörlere bağlı olmalarıyla karakterizedir.

Nadir hastalıkların büyük çoğunluğu, yaklaşık olarak %80'i genetik kökenlidir. Bu, hastalıkların bireyin genetik materyalindeki belirli bir değişiklikten kaynaklandığı anlamına gelir. Genetik faktörler, hastalıkların ortaya çıkmasında ana etkenlerden biridir ve genellikle kalıtsal özellik gösterirler.

Bununla birlikte, nadir hastalıkların tamamı genetik olmayabilir. Geri kalan %20'lik kısmı, bakteriyel ya da viral enfeksiyon hastalıkları, alerjiler, çevresel faktörlere bağlı sağlık sorunları, bazı dejeneratif hastalıklar ve nadir kanser türleri gibi çeşitli nedenlere dayanabilir. Bu da nadir hastalıkların genetik kökeninin yanı sıra çeşitli diğer faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen kompleks durumları içerir.

Nadir Hastalıkların Yaşandığı Zorluklar ve Tedavi Süreçleri

Nadir hastalıklar, genellikle toplumda bilinmeyen ve anlaşılamayan sağlık sorunları arasında yer alır. Bu hastalıklar, sadece bireyin sağlığını değil, aynı zamanda ailesini ve sosyal çevresini de etkileyebilen karmaşık durumları içerir. Türkiye gibi ülkelerde, akraba evliliklerinin sık olması nedeniyle nadir hastalıkların görülme olasılığı artar. Bu durum, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının eğitimleri sırasında nadir hastalıklarla daha sık karşılaşmalarına neden olur.

Nadir hastalıkların yaşandığı zorluklardan biri, tanının zorluğudur. Eğer bir aile çocuklarında nadir bir hastalık olduğunu düşünüyorsa, zamanında doğru bir hekime ulaşmak ve doğru tanıyı almak oldukça önemlidir. Türkiye'de pediatristler, eğitimleri sırasında metabolik hastalıkları düşünme konusunda özel bir hassasiyet geliştirirler. Nadir hastalıkların çoğunluğu genetik kökenli olduğu için, hem klinisyenler hem de diğer uzmanlık alanlarındaki profesyonellerin bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir.

Nadir hastalıkların tanısında genetik faktörlerin büyük bir rol oynaması, hastanın soy ağacının detaylı bir şekilde incelenmesini ve klinik bulguların dikkatlice değerlendirilmesini gerektirir. Tanı konulduktan sonra da tedavi süreci, multidisipliner bir yaklaşımı içerir. Radyoloji, patoloji, biyokimya ve genetik laboratuvarların bir araya gelmesi, hastanın durumunu en iyi şekilde anlamak ve tedavi planını oluşturmak için önemlidir.

Nadir Hastalıkların Ülkemizdeki Önemi ve Etkileri

Nadir hastalıklar, Türkiye açısından önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıklar, bireyin sağlığını etkilese de tek başına düşük bir hasta sayısına sahiptir. Ancak toplumun genelini düşündüğümüzde, nadir hastalıkların etkilediği kişi oranının %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği sınırları içinde 30 milyon kişinin nadir hastalıklardan etkilendiği düşünüldüğünde, Türkiye'de de 6-7 milyondan fazla kişinin bu hastalıklarla mücadele ettiği söylenebilir.

Nadir hastalıkların ülkemizdeki önemini artıran bir diğer faktör, bu hastalıkların yüzde 50'sinin çocuk nüfusunu etkilemesidir. Genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye'de, nadir hastalıkların çocukları etkileme oranı dikkate değerdir. Üstelik ülkemizdeki akraba evliliklerinin sık olması, çekinik kalıtılan nadir hastalıkların daha sık görülmesine zemin hazırlamaktadır. Yaklaşık 5 evlilikten birinin akrabalar arasında gerçekleştiği düşünüldüğünde, genetik geçişli hastalıkların daha fazla ortaya çıkma olasılığı artar.

Türkiye'de nadir hastalıkların önemini belirleyen bir diğer faktör de çok nadir hastalıkların, dünya genelinde birkaç kişide görülebilen durumlar olmasına rağmen, ülkemizde daha sık görülme eğiliminde olmalarıdır. Bu durum, genetik çeşitlilik, çevresel etmenler ve demografik yapı gibi faktörlerle açıklanabilir.

Nadir Hastalıkların Tanı ve Tedavisi: Zorluklar ve Çözümler

Nadir hastalıklar, geniş bir yelpazede bulunan 6000'den fazla hastalığı kapsamaktadır. Her bir hastalığın kendine özgü belirtileri, etkilediği kişiler ve seyri farklıdır. Bu çeşitlilik, nadir hastalıkların tanı ve tedavisini zorlaştırabilir. İşte nadir hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgili temel zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme yöntemleri:

1. Tanı Zorlukları

 • Nadir hastalıklar genellikle ender rastlanan durumlar olduğu için tanıda gecikmeler yaşanabilir.
 • Çeşitli klinik seyirler ve belirtiler, doğru tanı konulmasını zorlaştırabilir.
 • Genetik testler ve moleküler tarama yöntemleri kullanılarak doğru tanı konulabilir.

2. Tedavi Erişim Zorlukları

 • Nadir hastalıkların birçoğu için spesifik tedaviler bulunmamakta ya da tedavi seçenekleri sınırlı olmaktadır.
 • Mevcut tedaviler genellikle pahalı olabilir, bu da ailelerin tedaviye erişimini zorlaştırabilir.
 • Sağlık sistemlerinde nadir hastalıklar için uzmanlaşmış merkezlerin oluşturulması, tedavi erişimini artırabilir.

3. Genetik Danışmanlık ve Destek

 • Nadir hastalıklar genellikle genetik kökenlidir. Bu nedenle, genetik danışmanlık ailelere hastalığın genetik geçişini, riskleri ve olası tedavi seçeneklerini anlamalarında yardımcı olabilir.
 • Ailelere psikososyal destek ve eğitim, hastalıkla baş etmelerini kolaylaştırabilir.

4. Araştırma ve İlaç Geliştirme

 • Nadir hastalıklar için daha fazla araştırma ve ilaç geliştirme çalışmalarına ihtiyaç vardır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde nadir hastalıkların araştırılması ve desteklenmesi, yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

5. Toplumsal Farkındalık

 • Nadir hastalıklarla ilgili toplumsal farkındalığın artırılması, halkın bu hastalıklar hakkında daha bilinçli olmasına katkı sağlar.
 • Kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek, nadir hastalıklarla mücadelede destek ve anlayışın artmasını sağlar.

Nadir hastalıklarla mücadelede, multidisipliner bir yaklaşım benimsemek, geniş kapsamlı bir tedavi ve destek ağı oluşturmak önemlidir. Bu, hastalıkların tanısını hızlandırabilir, tedaviye erişimi artırabilir ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Dünya Çapında Nadir Hastalıklar İçin Yapılan Çalışmalar ve İlerlemeler

Nadir hastalıklarla mücadelede, dünya genelinde bir dizi önemli gelişme ve çaba görülmektedir. Bu çerçevede:

1. Bilimsel Araştırma Fonları

 • ABD ve AB gibi birçok ülkede, sadece nadir hastalıklara yönelik bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla özel fonlar oluşturulmuştur. Bu fonlar, nadir hastalıkların nedenlerini ve tedavi seçeneklerini anlamak için yapılan araştırmalara kaynak sağlar.

2. Tedavi ve İlaç Geliştirme

 • Bazı nadir hastalıklar için deneysel tedaviler ve ilaçlar geliştirilmiştir. Bu çalışmalar, nadir hastalıkların tedavi edilmesi veya semptomların hafifletilmesi konusunda umut vaat etmektedir.
 • Gen terapisi ve hücre tedavisi gibi yenilikçi yaklaşımlar, nadir genetik hastalıkların tedavisi için potansiyel çözümler sunabilir.

3. Uluslararası İşbirliği

 • Nadir hastalıklar konusunda bilim insanları, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri arasında uluslararası işbirliği artmaktadır. Bilgi ve deneyim paylaşımı, tedavi protokollerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

4. Farkındalık ve Kampanyalar

 • Dünya genelinde nadir hastalıkların farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlenmektedir. Özel günler ve etkinlikler, toplumu bu hastalıklar konusunda bilinçlendirmeye yöneliktir.

5. Pandemiler ve Nadir Hastalıklar

 • Pandemiler, nadir hastalıkları olan bireyleri daha fazla etkilemiştir. Bu nedenle, pandemi döneminde nadir hastalıkların tanı ve tedavisi için çaba harcanmış, uzaktan sağlık hizmetleri ve telemedicin gibi yenilikçi yöntemlerle destek sağlanmıştır.

6. Türkiye'den Katkılar

 • Türkiye'den bilim insanları, uluslararası araştırmacılarla işbirliği içinde nadir hastalıklar konusunda önemli katkılar yapmaktadır. Bilimsel araştırmalara, genetik analizlere ve tedavi seçeneklerine Türk bilim insanlarının katılımı artmaktadır.

Nadir hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi sürecinde, dünya genelindeki bu çabalardan kaynaklanan önemli ilerlemeler yaşanmaktadır. Bu çabaların devam etmesi, nadir hastalıkları olan bireylerin yaşam kalitesini artırabilir ve tedavi seçeneklerini çeşitlendirebilir.

>> Yetim (nadir/orphan) ilaç nedir? Türkiye'de yetim ilaçların ruhsatlandırılma süreci
>> İNTERGEN Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi
>> Nadir hastalığı olan kişilerin mental sağlıkları göz ardı edilmemeli
>> Nadir Hastalıklar Ağı nedir? Amaçları nelerdir?

Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال