Becker Musküler Distrofi Doğal Seyir Çalışması: Yaşa ve Mutasyon Tipine Bağlı Değişkenlikleri Ortaya Koyuyor

Becker Musküler Distrofi hastalığının doğal seyrini anlamak ve hastalığın yaşam boyu nasıl ilerlediğini değerlendirmek amacıyla, farklı yaş gruplarından, 5 ile 76 yaşları arasındaki 83 becker hastası, üç yıl süresince detaylı bir şekilde izlendi ve incelendi. Bu süreçte, hastalığın ilerleyişi, semptomların değişimi ve hastaların yaşa göre gösterdiği varyasyonlar titizlikle takip edildi.

BMD'nin doğal seyrini inceleyen üç yıllık bir çalışma, Becker kas distrofisi (BMD) ile hastalığın ilerlemesinin önemli ölçüde değişiklik gösterdiğini ve hastanın yaşına (ilerlemenin büyük ölçüde yalnızca yetişkinlerde görüldüğü gibi) ve mutasyon türüne bağlı olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılar, bunun ve diğer kanıtların klinik araştırmalar için önemli olabileceğini belirterek, "Biz... işlevlerdeki azalmanın/iyileşmenin 18 yaşın altındaki hastalarda ölçülmesinin zor olacağına dair kanıt sağlıyoruz" diye yazdı.

"Longitudinal CINRG Becker Doğal Seyir Çalışmasından Bulgular" adlı çalışma , Nöromüsküler Hastalıklar Dergisi'nde yayınlandı.

Daha yavaş ilerleyen kas distrofisini daha iyi anlamayı amaçlıyoruz

BMD, kas sağlığında önemli bir rol oynayan distrofin adlı proteini üreten DMD genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Bu mutasyonlar, distrofin eksikliğine sebep olur ve sonucunda ilerleyici kas zayıflığı ve erimesine yol açar. Hastalığı tetikleyen mutasyonların çoğu, DNA zinciri boyunca protein üretimi talimatlarını içeren bir veya daha fazla ekzonun silinmesinden kaynaklanır. >> DMD distrofin geni 79 ekzon dizilimi

Doğal tarih çalışmaları, tedavi uygulanmadığında bir hastalığın nasıl ilerlediğini anlamak açısından son derece önemlidir. ABD ve Kanada'daki araştırmacılar, Becker Musküler Distrofi (BMD) hakkında bilgi sağlamayı hedefleyen Kooperatif Uluslararası Nöromüsküler Araştırma Grubu'nun (CINRG) çalışmasının bir parçası olarak, üç yıl boyunca izlenen 83 BMD hastasının verilerini analiz etti. Bu çalışma, BMD'nin uzun vadeli seyrini anlamak için yapılmış ve hastalığın doğal seyrine dair önemli bulgular sunmuştur.

Araştırmacılar, daha uzun takip sürecinin "hastalığın seyrinin daha iyi anlaşılmasını ve dolayısıyla hastanın klinik bakımına bilgi sağlanmasını" amaçladığını yazdı. Aynı zamanda, farklı yaş ve geçmişe sahip kişilerdeki fonksiyonel sonuçları değerlendirerek klinik araştırma yapacak kişilire bilgi sağlamaya da yardımcı olur.

Hastalar;

  • Genç (32 hasta, yaş aralığı 5-18 yaş)
  • 18 yaş üstü (51 hasta, yaş aralığı 18-76 yaş)
olmak üzere iki gruba ayrıldı; bazıları bağımsız olarak yürüyebiliyordu. Yardımcı cihazlar yaşlı katılımcılar tarafından (ortalama yaş 40,7) ayaktan katılımcılara (ortalama yaş 24,2) kıyasla daha yaygın olarak kullanıldı.

Dokuz hasta çalışmaya girmeden önce tekerlekli sandalyeye bağımlıydı.

ABD, Kanada, İtalya ve Birleşik Krallık'taki bölgelerde izlenen katılımcılar, mutasyon türüne göre kategorize edildi: 45-47 ekzonları arasında silinme olan bir grup, 45-48 ekzonları arasında silinme olan bir grup ve diğer tüm silme işlemleriyle birlikte daha küçük bir grup.

Semptomun başlangıcı ortalama 7 yaşında ortaya çıktı, oysa hastalık tanısı (kas biyopsisi ve/veya genetik analiz yoluyla) ortalama 12,9 yaşında yapıldı.

Toplamda 19 hastadan hayatlarının bir noktasında kortikosteroid tedavisi gördü, bunların içinde 10'u çalışma sürecindeyken tedavi gördü. Araştırmacılar, BMD'de (Becker Musküler Distrofi) Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile karşılaştırıldığında kortikosteroidlerin sürekli kullanımının daha az yaygın olduğunu belirtti.

Yıllık değerlendirmeler planlanmış olmasına rağmen 75 katılımcı bir kez, 61'i iki kez, 39'u ise üç kez değerlendirildi.

Takip sırasında biri 35 yaşında, diğeri 46 yaşında olmak üzere iki katılımcı yürüme yeteneğini kaybetti.

Ekzon 45-47'de silinme olan kişilerde bazı kötü test puanları kaydedildi

Kuzey Yıldızı Ambulatuvar Değerlendirmesi (daha yüksek puanların daha iyi işlevi gösterdiği NSAA) kullanılarak değerlendirilen motor işlevi, yetişkinlerde 18 yaşından sonra kötüleşti.

Aynı eğilim diğer dört kas sağlığı ölçümünde de görüldü: 10 metre koşma veya yürüme süresi, altı dakikalık yürüme mesafesi (6DYM), sırtüstü pozisyondan ayakta durma süresi (yüz ve gövde yukarı bakacak şekilde yatma) ve dört merdiven çıkma zamanı (CLIMBVEL).

18 yaşından küçük hastaların NSAA skorları yüksekti ve çocukluk ve ergenlik boyunca diğer testlerde istikrarlı veya gelişmiş performans sergilediler. Bilim adamları, genel olarak bu durumun kas fonksiyonunun 18 yaşına kadar büyük ölçüde stabil olduğunu gösterdiğini söyledi.

Çalışmanın başlangıcında (başlangıçta), motor testler özellikle yetişkinlerde güçlü korelasyonlar gösterdi. Araştırmacılar, "Yetişkinlerde gençlerle karşılaştırıldığında daha güçlü korelasyon büyüklükleri, 18 yaşın altındaki kişilerde sonuç yeteneklerinde daha fazla heterojenliğin [değişkenliğin] olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

Buna karşılık, motor sonuçlarının yaşla olan korelasyonu daha zayıftı; bu da "işlev seviyesinin yaştan daha uygun bir deney uygunluk kriteri olabileceğini" öne sürüyor.

Farklı fonksiyonel testlerin (6DYM, NSAA puanı ve CLIMBVEL) daha ileri bir analizi, yetişkinler yaşlandıkça istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş olduğunu doğruladı.

Ekzon 45-47'de delesyon olanlar, NSAA skorlarında ve 10 metre koşma veya yürüme süresi testinde daha nadir delesyon bulunan gruba göre daha kötü performans gösterdi. Ancak araştırmacılar, daha nadir silinmelerin olduğu grubun ortalama olarak daha genç olduğunu belirtti. Ekzon 45-47'de delesyonu olan hastalar ile ekzon 45-48'de olanlar arasında kayda değer bir fark bulunmadı.

Yetişkinlerde yaş, sonuç performansıyla önemli ölçüde ilişkiliydi ve tahmin edilen zorlu hayati kapasite yüzdesi olarak adlandırılan bir ölçümle değerlendirilen akciğer fonksiyonu, yaşla birlikte azaldı.

Genel olarak bulgular, BMD hastalarında ilerleyici kas fonksiyon kaybının yaşa ve mutasyon tipine göre değiştiğini göstermektedir. Araştırmacılar, "Hastalığın ilerlemesi, BMD için yetişkinlikte büyük ölçüde kendini gösteriyor gibi görünüyor" diye yazdı.

Bu bilgilerin klinik araştırmalar için faydalı olabileceği, yani "kayıt kriterleri, plasebo kontrolünün önemi, etkililiğin belirlenmesi ve numune büyüklüğü hesaplamaları" sonucuna vardılar.

İlgili içerikler;

>> Hangi delesyonlar BMD'ye (Becker Müskuler Distrofi) sebep olur?
>> DMD hastalığında mutasyon türleri nelerdir? DMD seyrini nasıl etkiler?

Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال