ONEPTUS Kullanım Kılavuzu: Oneptus Nedir?, Kullanım Öncesi Uyarılar, Kullanım Talimatları, Yan Etkiler ve Saklama Koşulları

ONEPTUS Kullanım Kılavuzu

(ONEPTUS 24 mg / 26 mg Film Kaplı Tablet: Tanımı, Kullanım Öncesi Uyarılar, Kullanım Talimatları, Yan Etkiler ve Saklama Koşulları)
ONEPTUS 24 mg / 26 mg Film Kaplı Tablet
Ağızdan alınır.  
Etkin madde: Her film kaplı tablet 24,3 mg sakubitril ve 25,7 mg valsartan (sakubitril valsartan sodyum tuz kompleksi olarak) içerir.  
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, düşük-sübstitüe hidroksipropilselüloz, krospovidon, magnezyum stearat, talk ve koloidal silikon dioksit.  
Film kaplama maddeleri: Hipromelloz, titanyum dioksit (E 171), makrogol 4000, talk, kırmızı demir oksit (E 172), siyah demir oksit (E 172).

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
 1. ONEPTUS nedir ve ne için kullanılır?
 2. ONEPTUS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. ONEPTUS nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. ONEPTUS’un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

1. ONEPTUS nedir ve ne için kullanılır?

ONEPTUS 24 mg / 26 mg tabletler, bir yüzünde “NVR”, diğer yüzünde “LZ” baskısı olan, kenarları eğimli, çentiksiz, eflatun, oval, bikonveks film kaplı tabletlerdir. 

ONEPTUS, anjiyotensin reseptör neprilisin inhibitörü olarak adlandırılan ilaç sınıfına dahildir; yutulduktan sonra sakubitril ve valsartan olmak üzere iki etkin maddeye ayrışır. 

ONEPTUS, yetişkinlerde bir çeşit uzun dönem (kronik, müzmin) kalp yetersizliğinin tedavisinde kullanılır. ONEPTUS, kronik kalp yetersizliği olan erişkin hastalarda kalp ve damar hastalıkları kaynaklı ölüm ve kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış riskini azaltmak için kullanılır. 

Yararları en açık şekilde kalbin sol karıncığından fırlatılan kan oranı normalin altında olan hastalarda görülür. Bu kalp yetersizliği türü, kalbin güçsüzleşip akciğerlere ve vücudun geri kalanına yeterli kan pompalayamaması şeklinde ortaya çıkar. Kalp yetersizliğinin en yaygın belirtileri nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik ve ayak bileğinde şişliktir. 

ONEPTUS’un nasıl etki gösterdiği veya bu ilacın neden size reçete edildiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

2. ONEPTUS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ONEPTUS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
 • Sakubitrile, valsartana ya da bu ürünün yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı önceden alerjik reaksiyon gösterdiyseniz; bunlardan herhangi birine alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, ONEPTUS’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Yüksek tansiyonunuz veya kalp yetersizliğiniz için Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) İnhibitörleri (örneğin enalapril, lizinopril, ramipril) adı verilen başka bir ilacı halen alıyorsanız. Bu ilaç grubunun son dozunu almanızın üzerinden 36 saat geçtikten sonra ONEPTUS kullanmaya başlayınız (bkz. “Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”).
 • Siz ya da ailenizden biri, bir ADE inhibitörü veya bir ARB (anjiyotensin reseptör blokeri, örneğin valsartan, telmisartan, irbesartan) kullanırken anjiyoödem (yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme, nefes alıp vermede güçlük) adı verilen bir durum yaşadıysanız.
 • Diyabetiniz (şeker hastalığınız) veya böbrek rahatsızlığınız varsa ve ayrıca tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren adlı bir ilaç ile tedavi ediliyorsanız (Bakınız “Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”).
 • Ağır karaciğer hastalığınız varsa.
 • Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız.
Yukarıdaki durumlar sizin için geçerliyse, ONEPTUS’u kullanmayınız ve doktorunuza söyleyiniz.

ONEPTUS’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;
 • Bir anjiyotensin reseptör blokeri (ARB) veya aliskiren ile tedavi ediliyorsanız (Bakınız; “ONEPTUS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ”).
 • Önceden anjiyoödem (yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme, nefes alıp vermede güçlük) adı verilen bir durum yaşadıysanız (Bakınız; “ONEPTUS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümleri).
 • Tansiyonunuz düşükse veya tansiyonunuzu düşüren başka ilaçlar alıyorsanız [örneğin bir idrar söktürücü (diüretik)] ya da kusma veya ishaliniz varsa; özellikle eğer 65 yaş ya da üstü iseniz, ya da böbrek rahatsızlığı ve düşük tansiyonunuz varsa.
 • Ağır böbrek hastalığınız varsa.
 • Senkop (bayılma), inme ve hiperkaleminiz (kanda potasyum fazlalığı) varsa.
 • Su kaybı yaşıyorsanız.
 • Böbrek atardamarınızda daralma varsa.
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Halüsinasyonlar, paranoya veya uyku düzeninde değişiklikler yaşıyorsanız.
ONEPTUS tedavisi sırasında doktorunuz düzenli aralıklarla kanınızdaki potasyum miktarını kontrol edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ONEPTUS’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

ONEPTUS aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuz normal şartlar altında siz hamile kalmadan önce ya da hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez ONEPTUS’u bırakmanızı ve başka bir ilacı kullanmanızı söyleyecektir. ONEPTUS’un gebeliğin erken döneminde kullanımı önerilmez; gebeliğin üçüncü ayından sonra kullanılır ise bebeğe ciddi zararları olabileceğinden ONEPTUS gebeliğin 3. ayından sonra kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ONEPTUS ile tedavi süresince emzirme önerilmez. Eğer emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Bir araç sürmeden, alet veya makine kullanmadan ya da konsantrasyon gerektiren başka işleri yapmadan önce, ONEPTUS’un sizi nasıl etkilediğini bildiğinizden emin olunuz. Bu ilacı alırken baş dönmesi ve yorgunluk hissediyorsanız araç (bisiklet, motosiklet dahil) ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ONEPTUS kullanmaya başlamadan önce, başka herhangi bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız ya da alma ihtimaliniz varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz. Dozun değiştirilmesi, başka önlemlerin alınması ve hatta bu ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir. Bu, özellikle aşağıdaki durumlar için geçerlidir:
 • ADE inhibitörleri (Kalp yetersizliği tedavisi veya tansiyonu düşürmek için kullanılan ilaç grubu). ONEPTUS’u ADE inhibitörleri ile birlikte kullanmayınız. Eğer bir ADE inhibitörü kullanıyorsanız, ONEPTUS kullanmaya başlamadan önce, ADE inhibitörünün son dozunu almanızın üzerinden 36 saat geçmesini bekleyiniz. Eğer ONEPTUS kullanmayı bırakırsanız, bir ADE inhibitörü kullanmaya başlamadan önce ONEPTUS’un son dozunu aldıktan sonra 36 saat bekleyiniz.
 • Kalp yetersizliği tedavisi veya tansiyonu düşürmek için kullanılan anjiyotensin reseptör blokörleri (ARB) veya aliskiren gibi diğer ilaçlar. Eğer şeker (diyabet) hastalığınız veya hafif-orta derecede böbrek rahatsızlığınız varsa; anjiyotensin II reseptör blokörleri (ARB) veya anjiyotensin-dönüştürücü enzim (ADE) blokörleri ile birlikte böbrek üzerinden etki gösteren direkt renin blokörü denilen aliskiren gibi ilaçlar ile birlikte kullanılması önerilmez.
 • Statinler olarak adlandırılan yüksek kolesterolü (kan yağları veya kanda bulunan yağ) düşürmek için kullanılan ilaçlar (örneğin atorvastatin).
 • Ereksiyon (erkeklerde cinsel organın sertleşmesi) bozukluğu veya akciğer hipertansiyonu (yüksek tansiyonu) tedavisinde kullanılan sildenafil adlı ilaç.
 • Kanınızdaki potasyum miktarını yükselten ilaçlar. Bu ilaçlar arasında potasyum destekleri, potasyum içeren tuz yerine geçen maddeler, potasyum tutucu ilaçlar ve heparin yer alır. Doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını düzenli aralıklarla kontrol edebilir.
 • Steroid yapıda olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler) veya selektif siklooksijenaz-2 inhibitörleri (Cox-2 inhibitörleri) adlı ağrı kesici ilaç türleri. Bunlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuz, tedaviye başlarken veya tedavi dozunuzu ayarlarken böbrek testlerinize bakmak isteyebilir.
 • Depresyonun bazı tiplerini tedavi etmek için kullanılan lityum adlı ilaç.
 • İdrar söktürücü (diüretik) grubundan bir ilaç olan furosemid.
 • Angina (kalp damarlarındaki sorunlardan kaynaklanan göğüs ağrısı) için kullanılan bir ilaç türü olan nitrogliserin.
 • Bazı antibiyotikler (rifamisin grubu), nakledilen organın reddini önleyen bir ilaç (siklosporin) veya HIV/AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaç (ritonavir).
Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan metformin adlı ilaç.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ONEPTUS nasıl kullanılır?

Doktorunuzun ya da eczacınızın talimatlarına dikkatle uyunuz. Emin olmadığınız durumda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz kaç adet ONEPTUS tablet alacağınızı size söyleyecektir. ONEPTUS kullanmaya genellikle günde iki kez 24 mg / 26 mg veya 49 mg / 51 mg alarak başlayacaksınız (sabah bir tablet ve akşam bir tablet). Önceden hangi ilaçları aldığınıza bağlı olarak doktorunuz başlangıç dozunuza karar verecektir. Doktorunuz daha sonra, tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak sizin için en uygun dozu bulana kadar bu dozda ayarlamalar yapacaktır. Standart önerilen hedef doz günde iki kez 97 mg/103 mg’dır (sabah bir tablet ve akşam bir tablet).

ONEPTUS kullanan hastalarda tansiyon düşüklüğü olabilir (sersemlik hali, baş dönmesi), kandaki potasyum düzeyi yükselebilir (bu durum doktorunuz bir kan testi yaptığında tespit edilebilir) veya böbrek işlevinde azalma olabilir. Bunlar olursa, doktorunuz kullanmakta olduğunuz diğer ilaçların dozunu azaltabilir, ONEPTUS dozunuzu geçici olarak düşürebilir veya ONEPTUS tedavisini tamamen durdurabilir. Doktorunuz size söylediği sürece her gün ONEPTUS kullanmaya devam ediniz.

ONEPTUS’u ne süreyle kullanacağınız ile ilgili sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

ONEPTUS tabletlerini ağızdan alınız. Tabletleri bir bardak su ile yutunuz. ONEPTUS’u aç veya tok karnına alabilirsiniz. Tabletler kırılmamalı veya iki parçaya bölünmemelidir. ONEPTUS’u her gün aynı saatte almanız size ilacınızı ne zaman almanız gerektiğini hatırlamada yardımcı olacaktır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
ONEPTUS çocuklar ve ergenlerde (18 yaşın altı) kullanılmamalıdır. Çünkü bu yaş grubunda çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:
Doz, yaşlı hastaların böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
 • Hafif dereceli böbrek bozukluğunuz varsa herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.
 • Orta dereceli böbrek bozukluğunuz varsa tedaviye günde iki kez 24 mg / 26 mg doz ile başlanmalıdır.
 • Şiddetli böbrek bozukluğunuz varsa doktorunuz size uygun dozu hesaplayacaktır.
Karaciğer yetmezliği:
 • Hafif dereceli karaciğer bozukluğunuz varsa herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.
 • Orta dereceli karaciğer hastalığı bulunanlarda ONEPTUS dikkatli kullanılmalıdır.
 • ONEPTUS’un şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
Eğer ONEPTUS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ONEPTUS kullandıysanız:

Eğer yanlışlıkla önerilenden fazla sayıda tablet aldıysanız veya başka biri sizin tabletlerinizi kullandıysa derhal doktorunuzla görüşünüz. Eğer baş dönmesi ve/veya bayılma olursa, mümkün olan en kısa süre içinde doktorunuza söyleyiniz ve uzanıp yatınız. ONEPTUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ONEPTUS’u kullanmayı unutursanız:

İlacınızı her gün aynı saatte almanız önerilir. Bir dozu almayı unutsanız bir sonraki tableti her zaman ki vaktinde alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ONEPTUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

ONEPTUS’u kesmeniz, hastalığınızın kötüleşmesine neden olabilir. Doktorunuz size söylemediği sürece ilacınızı almayı bırakmayınız. ONEPTUS’u ne süreyle alacağınız hakkında sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınızla görüşünüz.

4- ONEPTUS'un olası yan etkileri şu şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

 • Düşük tansiyon (sersemlik hali, bayılma hissi)
 • Kan testinde yüksek potasyum düzeyi
 • Böbrek fonksiyonunda azalma (böbrek yetmezliği)

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

 • Öksürük
 • Baş dönmesi
 • Böbrek yetmezliği (akut) (şiddetli böbrek hastalığı)
 • İshal
 • Kanda kırmızı kan hücresi düzeyinde azalma (kan testinde görülür)
 • Kanda düşük potasyum düzeyi (kan testinde görülür)
 • Yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Bayılma
 • Güçsüzlük
 • Mide bulantısı
 • Oturur veya yatar durumdayken ayağa kalkıldığında tansiyonun düşmesi (sersemlik hali, baş dönmesi)
 • Dönme hissi
 • Mide iltihabı (gastrit) (mide ağrısı, bulantı)
 • Kan şeker düzeyinin azalması (kan testinde görülür)

Yaygın olmayan:

 • Oturur pozisyondan ayağa kalkarken baş dönmesi
 • Döküntü ve kaşıntıyla seyreden alerjik durum

Seyrek:

 • Halüsinasyonlar
 • Uyku düzeninde değişiklikler

Çok seyrek:

 • Paranoya
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz. Ayrıca, meydana gelen yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebilir veya 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

5. ONEPTUS'un saklanması:

ONEPTUS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız. 30ºC'nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ONEPTUS'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ONEPTUS'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Farmanova Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi, Suryapı & Akel İş Merkezi, Rüzgarlıbahçe Mah., Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:6, 34805 Kavacık / Beykoz / İstanbul.

Üretim yeri: Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Pendik/İstanbul.

Oneptus kullanım kılavuzu https://titck.gov.tr'den hiç bir değişiklik yapılmadan alıntılanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال