Dr. Cihan Taştan’ın Kariyeri ve Başarıları: Genetik, İmmünoloji ve İnovasyonda Bir Öncü

Genel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (MDBF) Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Müdürü olarak da görev yapmaktadır. Dr. Taştan'ın araştırma alanları arasında biyoteknoloji, genetik, immünoloji ve moleküler genetik bulunmaktadır.


Eğitim ve Akademik Kariyer

Dr. Taştan, 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Aynı yıl, tam burslu olarak New York Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji-İmmunoloji alanında doktora çalışmalarına başlamış ve Eylül 2017’de doktorasını tamamlamıştır. Doktora sürecinde özellikle insan bağışıklık sistemi hücreleri ve bu hücrelerle vücutta bulunan bakteri türleri arasındaki ilişkiler üzerine çalışmıştır. 2015 yılında The Jackson Laboratory-Genomic Medicine Enstitüsü’nde Pre-Doctoral Associate olarak görev almış, burada insan bağışıklık sistemi hücrelerinde CRISPR genom modifikasyonu teknikleri üzerine çalışmıştır. 

Doktora sonrasında, Ekim 2017'den Ekim 2020'ye kadar Acıbadem LabCell Hücre Laboratuvarı'nda AR-GE Birim Sorumlusu olarak genetik tedaviler üzerine çalışmalara devam etmiştir. Bu dönemde kanser türlerine karşı genetiği değiştirilmiş CAR-T hücre terapileri ve Duchenne Musküler Distrofi gibi genetik hastalıklar için tedavi yöntemleri geliştirmiştir. 

Dr. Taştan, ayrıca CRISPR gen mühendisliği teknolojilerinin geliştirilmesi ve eğitimi için kurulan CRISPR Valley’in direktörüdür. 

Araştırma Alanları ve Akademik Katkılar

Dr. Cihan Taştan'ın ana araştırma alanları biyoteknoloji, genetik, immünoloji ve moleküler genetik üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmaları, CRISPR gen düzenleme teknikleri, CAR-T hücre terapileri, genetik hastalıkların tedavisi ve sentetik biyoloji gibi konuları kapsamaktadır. Dr. Taştan, genetik mühendislik ve moleküler biyoloji konularında derin bilgiye ve deneyime sahiptir.

Yayınlar ve Atıflar

Dr. Taştan'ın akademik yayınları ulusal ve uluslararası birçok dergide yayımlanmıştır. Toplamda 16 Scopus yayınında 414 atıf ve 9 h-indeks bulunmaktadır. Seçili yayınları arasında şunlar bulunmaktadır:

1. Enhancing CAR-T cells: Bu çalışmada, phytohemagglutinin aktivasyonunun CAR-T hücrelerinde in vivo lösemi modelinde nasıl bir etki yarattığı incelenmiştir. (Cancer Gene Therapy, 2023)

2. Lentiviral micro-dystrophin gene treatment: Duchenne Musküler Distrofi hastalığı için geç evre mdx farelerinde lentiviral mikro-distrofin gen tedavisinin etkinliği incelenmiştir. (Current Gene Therapy, 2023)

3. Gamma-irradiated SARS-CoV-2 vaccine candidate, OZG-38.61.3: İnsan ACEII-transgenik farelerinde SARS-CoV-2’ye karşı koruma sağlayan gama-ışınlanmış aşı adayı değerlendirilmiştir. (Scientific Reports, 2021)

4. Anti-cancer effect of metformin on primary breast cancer cells: Metformin’in primer meme kanseri hücrelerindeki metastaz ve invazyon üzerindeki etkisi araştırılmıştır. (Acta Histochemica, 2021)

Dr. Taştan'ın araştırmaları, toplamda 272 atıf almış ve 8 h-indeksine sahiptir. Bu atıflar, çalışmalarının bilimsel toplulukta geniş bir etki yarattığını göstermektedir.

Yönetilen Lisansüstü Tezler

Dr. Taştan’ın yönetiminde tamamlanmış bazı lisansüstü tezler şunlardır:

  • CRISPR Prime Editing Gen Düzenleme Yaklaşımları Kullanılarak Survival Motor Nöron-2 (SMN2) Geni Üzerindeki Nokta Mutasyonların Onarım Etkinliğinin Araştırılması (2023)
  • Metisiline Dirençli Klinik Staphylococcus aureus İzolatlarında Antibiyotik Direncinin CRISPR/Cas9 Temelli Genom Düzenlemesi ile Baskılanması (2023)

Projeler ve Yenilikçi Çalışmalar

Dr. Taştan, çok sayıda yenilikçi projede liderlik yapmaktadır. Bu projelerden bazıları:

  • SIRPa Geni Knock-Out Edilmiş Kordon Kanından Türevli NK Hücrelerinin Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkisinin Araştırılması (2025)
  • Otoimmün Hepatit’te C4A Geni Delesyonuna Sahip Hastaların Hepatosit Hücrelerinde C4A Geni Protein Seviyesi Arttırılması (2024)

Dr. Taştan’ın projeleri, gen terapileri, immünolojik tedaviler ve biyoteknoloji alanlarında önemli katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

Akademik ve İdari Faaliyetler

Dr. Taştan, akademik alandaki başarısının yanı sıra idari rollerde de aktif olarak görev almaktadır. TRGENMER Müdürü olarak merkezin yönetimini üstlenmiştir. Ayrıca çeşitli kongre ve konferanslara katılmış, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda ödül kazanmıştır. Ödülleri arasında "En İyi Sözlü Bildirim Ödülü" ve "Genç Bilim İnsanı Ödülü" bulunmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Dr. Taştan, lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler vermektedir. Bu dersler arasında "CRISPR Gen Mühendisliği," "Moleküler Hücre Biyolojisi," ve "Mikrobiyoloji" yer almaktadır. Eğitimi sırasında öğrencilere genetik mühendislik ve moleküler biyoloji alanında uygulamalı bilgiler sunmakta ve onları bu alanlarda araştırmaya teşvik etmektedir.

Sonuç

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, moleküler biyoloji ve genetik alanında geniş bilgi ve deneyime sahip, çeşitli araştırma ve yenilikçi projelerde yer alan bir akademisyendir. Hem akademik hem de idari rollerde aktif olarak görev yapmakta, öğrencilere eğitim vermekte ve bilim dünyasına katkılar sunmaktadır. Geliştirdiği projeler ve yürüttüğü araştırmalar, biyoteknoloji ve genetik alanında önemli etkiler yaratmaktadır.

Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال