Exondys 51 Tedavisi, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Hastalarının Hayatta Kalma Süresini 9 Yıla Kadar Uzatıyor

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarında Exondys 51 tedavisi (eteplirsen veya AVI-4658) dokuz yıla kadar uzanan bir süre boyunca hayatta kalımı arttırdı. Tedavi edilen hastalar, daha uzun süre tedavi görenlerin ölüm riskinin en düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Muscle & Nerve dergisinde yayımlanan "Duchenne Musküler Distrofi'nin Tedavisi İçin Eteplirsen Alan Hastalarda 9 Yıla Kadar Hayatta Kalım ve Doğal Tarih Kontrolleri ile Bağlantılı Bir Değerlendirme" başlıklı çalışma, bu bulguları ortaya koydu.

Sarepta Therapeutics tarafından geliştirilen Exondys 51, ekzon 51 atlaması uygun olan DMD hastaları için onaylanmış bir tedavidir. DMD hastalarında eksik olan distrofin proteini miktarını artırarak çalışır. Distrofini kodlayan gen, protein üretmek için okunduğunda tek tek bölmelerden oluşur ve ekzon atlamalı terapiler, kas hücrelerinin geni okurken bir veya daha fazla ekzonu atlamasını sağlayarak distrofinin kısaltılmış bir versiyonunun üretilmesini amaçlar.

Klinik veriler, Exondys 51'in olumlu güvenlik profili ve hastalık ilerlemesini yavaşlatma yeteneğini göstermiş, motor ve solunum fonksiyonlarında azalmayı geciktirmiştir.

Sarepta'nın yanı sıra çeşitli uluslararası kuruluşların bilim insanlarını içeren bir ekip, 2016'daki ABD onayından bu yana Exondys 51 alan DMD hastaları arasında genel hayatta kalımı değerlendirmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdi.

Hayatta kalım verileri, Exondys 51 alan çoğu hastanın idari bilgilerini toplayan SareptAssist adlı Sarepta'nın hasta destek programından elde edildi. Klinik özellikler veya fonksiyonel değerlendirmeler dahil edilmedi.

Çalışmaya Exondys 51 ile tedavi edilen 579 DMD hastası dahil edildi. Hastalar, tedaviye 1 ila 35 yaşları arasında başladılar ve maruz kalma süresi sıfırdan 8.6 yıla kadar değişiyordu.

Kontrol grubu için, ekip yayımlanmış literatürü inceledi ve tedavi olmaksızın hastalığın doğal seyrini veya tedavi olmaksızın hastalığın zamanla nasıl ilerlediğini izleyen çalışmalardan hayatta kalım verilerini çıkardı. ABD ve Avrupa popülasyonlarını içeren ana kontrol grubuna dahil edilen 1,224 hastadan 307 ölüm kaydedildi.

Exondys 51 ile tedavi edilen DMD hastaları arasında 2,119 kişi-yıl süresince takip edilen 29 ölüm kaydedildi; bu süre, çalışmaya katılan her kişinin çalışmada geçirdiği zamanın sayısıyla çarpılarak hesaplandı.

Veriler, Exondys 51 ile tedavi edilen hastaların tedavi görmeyenlere göre belirgin bir şekilde daha uzun yaşadığını gösterdi; tedavi görenlerin ortanca yaşam süresi 32.8 iken, tedavi görmeyenlerin ki 27.4 olarak kaydedildi. ABD kontrolleriyle karşılaştırıldığında, Exondys 51 hayatta kalımı 8.6 yıl uzatmıştır.

Tedavi, kontrol grubuna göre ölüm riskinde %66'lık bir göreli azalmayla ilişkilendirildi. Çalışmanın başlangıcında (baz çizgide) yaşa göre ayarlandıktan sonra, Exondys 51 ile tedavi edilen hastaların ölüm riski %35 daha düşüktü. Dahası, en genç tedavi edilen hastalar, yaşı uygun kontrollere göre %80 daha yüksek bir hayatta kalma oranına sahipti.

En muhtemel ölümlerin meydana geldiği 10-28 yaşları arasındaki bir Exondys 51 ile tedavi edilen hastalar alt grubu, DMD kontrollerine göre anlamlı derecede daha yüksek bir sağkalım olasılığına sahipti.

İki yıldan az süreyle tedavi gören hastaların ortanca hayatta kalma yaşı 28.1 iken, iki ila dört yıl veya dört yıldan daha uzun süre tedavi görenler ortanca hayatta kalma süresine ulaşmamışlardı; bu da "daha uzun [Exondys 51] tedavisiyle daha uzun hayatta kalma süresinin ilişkili olduğunu" göstermektedir, araştırmacılar belirtti.

Buna göre, dört yıldan daha uzun süre tedavi görenlerin ölüm riski, iki yıldan daha az süre tedavi görenlere göre %85 daha düşüktü.

"Aktarılan klinik veriler, eteplirsenin [Exondys 51] geniş bir yaş aralığındaki DMD hastalarında yaşamı uzatabileceğini öne sürmektedir," araştırmacılar sonuçlandı. "Daha fazla veri elde edildikçe DMD tedavilerinin yaşamı uzatma üzerine daha fazla analiz yapılmalıdır."

Çalışmanın kısıtlamaları olarak, "hemen hemen yarısı eteplirsen ile tedavi edilen hastaların [dörtten fazla] yıl tedavi alanların olmasına rağmen, önemli sayıda hasta [iki yıldan az] tedavi almıştır, bu da eteplirsenin etkisinin belirgin olması için yeterli bir süre olmayabilir" şeklinde belirtildi.

Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال