Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Hastalarında Femur Kırıklarının Yönetimi

Duchenne Musküler Distrofi (DMD), yaklaşık olarak 5.000 canlı erkek doğumunda bir görülen ve genellikle ilerleyici kas zayıflığı ile karakterize edilen bir nöromüsküler bozukluktur. DMD'nin kendisi ve hatta bazı mevcut tıbbi tedaviler, kas zayıflığından öte bazı zorlukları beraberinde getirir. Yakın zamanda detaylı bir şekilde incelediğimiz konulardan biri, kırık riski. Bunlar arasında, birinin yürüme yeteneğini kaybetmeye sebep olacağı için femur kırıkları özellikle endişe vericidir. CureDuchenne fizik tedavi ekibi, UCLA'nın ortopedi bölümlerinden Dr. Rachel M. Thompson, MD ve Dr. Christopher R. Gajewski, MD ile işbirliği yaparak, DMD olan hastalarda femur kırıklarının cerrahi müdahaleye karşı nonoperatif yönetiminin sonuçlarını ve sonuçlarda fizik tedavinin önemini araştıran bir vaka serisini yayınladı.


Duchenne Musküler Distrofi'de Kemik Sağlığı

DMD hastalarının başlıca kemik sağlığı faktörlerinden bazıları sınırlı ağırlık taşıma ve kortikosteroid kullanımıdır. Bu iki faktörün birleşimi kemik mineral yoğunluğunu azaltır. Bu artan osteopeni ve osteoporoz riski, özellikle alt ekstremitelerde kırıkların daha yaygın olmasını sağlar.  

Tedavi Seçenekleri  

Tarihsel olarak, DMD hastalarındaki uzun kemik kırıklarının yönetiminde alçı kullanılarak yapılan cerrahi olmayan tedavi, başlıca tercih edilen seçenek olmuştur. Ancak, bu yöntem immobilizasyondan kaynaklanan güç kaybı ve eklem esnekliğinin azalması gibi birçok soruna neden olmuş ve malunion ve bası yaraları riskini yüksek taşımıştır. Buna karşılık, intramedüller çivileme gibi cerrahi müdahaleler, bu hastaların bakımını yapan cerrahlar arasında popülerlik kazanmıştır. Bu cerrahiler, immobilizasyon süresini azaltır, malunion oranlarını düşürür ve erken mobilizasyona izin verir.

Vaka Serisi: Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Yönetim

Bu vaka serisi, 2013-2022 yılları arasında UCLA'da femur kırıkları için tedavi edilen DMD hastalarını araştırdı. Çalışma, 11 femur kırığı olan 10 hastayı içeriyordu.
  • Beş kırık cerrahi sabitleme geçirdi (A Grubu)
  • Altı kırık ise cerrahi olmayan şekilde yönetildi (B Grubu)
A Grubu hastalarında yer değiştirmiş femur kırıkları yaşandı. Kilitli intramedüller çiviler kullanılarak yapılan cerrahi müdahale, kırık anında ambulatuvar olan üç hastada bazal ambulatuvar durumu geri kazandırmada başarılı oldu, rapor edilen olumsuz bir olay olmadı. 

B Grubu'nda, cerrahi olmayan yönetim, ambulatuvar olmayan hastalar ve minimal yer değiştirmiş kırıkları olanlar da dahil olmak üzere bir ambulatuvar hastası için tercih edildi. Tüm kırıklar başarılı bir şekilde iyileşse de, bu gruptaki bir ambulatuvar hastanın yürüme yeteneğini yeniden kazanmadığı görüldü.

Fizik Tedavi: Kritik Bir Bileşen  

Seçilen tedavi modalitesinden bağımsız olarak, tüm hastalar mümkün olan en kısa sürede fizik tedavi aldılar ve güç, kas kütlesi ve hareket aralığını korumak için. Fizik tedavinin erken başlanması, kontraktürlere neden olan eklem sertliğini ve fonksiyonel mobiliteyi sınırlayan kullanılmama kas atrofisini önlemek için önemlidir. Bu çalışma ve kendi DMD'li hastalarımızla yaşadığımız birçok kişisel deneyim, gelgitlerin döndüğünü gösteriyor. Bir zamanlar bir femur kırığı sonrasında yürüme yeteneğini kaybeden birçok hasta görmüşken, şimdi uygun bir yönetimle birçok hasta yürüme yeteneğini yeniden kazanıyor.

Sonuç

DMD hastalarında femur kırıklarının yönetimi, her hastanın benzersiz durumuna uygun bir multidisipliner yaklaşım gerektirir. Cerrahi olmayan yönetim, ambulatuvar olmayan hastalar ve minimal yer değiştirmiş kırıkları olanlar için geçerli bir seçenek olarak kalır. Ancak, ambulatuvar fonksiyonunu geri kazanma amacıyla yüksek işlevli hastalar için cerrahi müdahale önerilir. Bu çalışma ve kendi deneyimlerimiz, kırık sonrası fonksiyonu korumak ve geri kazanmak için erken fizik tedavinin önemini vurgulamaktadır. Bu vaka serisi bazı içgörüler sağlasa da, DMD hastalarında kırık yerleşimine ve ambulatuvar duruma dayalı optimal tedavi protokollerinin belirlenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Daha fazla bilgi için, lütfen tam Vaka Serisini okuyun: https://jposna.org/index.php/jposna/article/view/664/799

KAYNAK: DMD Dayanışma Platformu, UCLA'daki bir vaka serisinden yararlanarak, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile ilgili kemik sağlığına dair içeriği Türkçe olarak yeniden düzenlemiştir.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال