DMD’lilerde Güvenli ve Güvenli Olmayan İlaç Uygulamaları

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarında güvenli ilaç uygulamaları, büyük bir özen ve dikkat gerektirir. Bu hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların seçimi, dozu ve izlemi, bir uzman hekim tarafından titizlikle yapılmalıdır. DMD, kas zayıflığı ve kardiyovasküler sorunlar gibi bir dizi karmaşık sağlık sorununu içerir, bu nedenle ilaç tedavilerinin etkileri özellikle yakından izlenmelidir.

Ayrıca, herhangi bir ilaç kullanımı öncesinde hastanın tıbbi geçmişi ve diğer mevcut sağlık sorunları da göz önünde bulundurulmalıdır. DMD'li hastaların tedavi süreçleri, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve ilaçların güvenli bir şekilde kullanılması, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve potansiyel komplikasyonları önlemek için kritik bir rol oynar.

1- Anestezi ve ağrı yönetimi için Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarında kullanılması güvenli olan ilaçlar;

Barbitüratlar / IV Anestezikler

 1. Diazepam
 2. Etomidat
 3. Ketamin
 4. Metoheksital
 5. Midazolam
 6. Propofol
 7. Tiopental

Uçucu Olmayan Solunumsal Genel Anestezikler

 1. Nitroz oksit

Lokal Anestezikler

 1. Ametokain
 2. Artikain
 3. Benzokain (methemoglobinemi riskine dikkat)
 4. Bupivakain
 5. Etidokain
 6. Lidokain
 7. Levobupivakain
 8. Mepivakain
 9. Prokain
 10. Prilokain
 11. Ropivakain

Narkotikler (Opioidler)

 1. Alfentanil
 2. Fentanil
 3. Hidromorfin
 4. Meperidin
 5. Metadon
 6. Metilmorfin
 7. Naloksan
 8. Oksikodon
 9. Remifentanil
 10. Sufentanil

Kas Gevşeticiler

 1. Atrakuryum
 2. Sisatrakuryum
 3. Doksakuryum
 4. D-tubokurarin
 5. Metokurin
 6. Mivakuryum
 7. Pankuronyum
 8. Pipekuronyum
 9. Rokuronyum
 10. Vekuronyum

DMD hastalarının anestezi ve ağrı yönetimi, uzman bir anestezi uzmanı tarafından dikkatlice planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu ilaçların kullanımı ve dozajı, hastanın özel gereksinimlerini dikkate alarak titizlikle ayarlanmalıdır.

2- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi davranışsal sorunlar Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarında sıkça görülebilir. Bu tür durumların tedavisinde güvenli olan ilaçlar;

Kısa Etkili Uyaranlar

Kullanmadan önce bazal EKG alınmalı

 1. Deksmetilfenidat
 2. Dekstroamfetamin
 3. Dekstroamfetamin ve amfetamin
 4. Metilfenidat

Uzun Etkili Uyaranlar

 1. Amfetamin sülfat
 2. Dekstroamfetamin
 3. Dekstroamfetamin ve amfetamin
 4. Deksmetilfenidat
 5. Lisdeksamfetamin
 6. Metilfenidat

Uyarıcı Olmayanlar

Kardiyak anomali varsa dikkatli kullanılmalı, ani kardiyak ölüm riski vardır, kullanmadan önce bazal EKG alınmalıdır.

 1. Atomoksetin
 2. Klonidin
 3. Guanfasin

Bazal EKG nedir? Hastanın kalp sağlığına dair önemli bilgiler sunar ve bu tedavilerin kullanılabilirliği için bir referans noktası sağlar. Özellikle kardiyak anormallikleri olan hastaların bu ilaçları dikkatli bir şekilde kullanması önemlidir, çünkü ani kardiyak ölüm riski olabilir.

DMD hastalarının davranışsal ve psikiyatrik sorunlarının tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bir uzman hekim tarafından yönlendirilmelidir. Bu ilaçların kullanımı, hastanın özel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre dikkatlice değerlendirilmelidir.

3- DMD hastalarında güvenli olan bazı antidepresan ilaçlar;

Depresyon tedavisi Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları için önemlidir, ancak kullanılacak antidepresan ilaçların dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.

Serotonin ve Noradrenalin Gerialım İnhibitörleri (SSRI/ SNRI)

 • Dezvenlafaksin
 • Duloksetin
 • Fluoksetin
 • Sertraline
 • Venlafaksin

Norepinefrin-Dopamin Gerialım İnhibitörleri (NDRI):

Ancak diğer dopaminerjik veya nonadrenerjik tedavilerle birlikte kullanıldığında artmış kan basıncı (hipertansiyon) riski vardır.
 • Bupropion

Trisiklik Antidepresanlar (TSA)

Ani kardiyak ölüm ve ventriküler aritmi riskine dikkat edilerek kullanılmalıdır.
 • Amitriptilin
 • Amoksapin
 • Klomipramin
 • Desipramin
 • Doksepin
 • Imipramin
 • Nortriptilin
 • Protriptyline
 • Trimipramine

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOI)

Çocuklarda nadiren kullanılır, çünkü yan etkileri sık görülür.
 • İzokarboksazid
 • Fenelzin
 • Selejilin
 • Tranilsipromin
Depresyon tedavisi, hastanın özel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu nedenle ilaç tedavisi öncesinde bir uzman hekim tarafından yönlendirilmeli ve izlenmelidir. Özellikle DMD hastalarının kardiyak sağlığı ve ilaç etkileşimleri konusunda dikkatli olunmalıdır.

4- Anksiyete durumlarının tedavisinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları için kullanılabilecek bazı ilaçlar;

 • Klordiazepoksit
 • Klonozepam
 • Klorozepat
 • Diazepam
 • Flurazepam
 • Halozepam
 • Lorazepam
 • Midazolam
 • Oksazepam
 • Prozepam
 • Temazepam
 • Triazolam
Anksiyete tedavisi, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre dikkatle planlanmalıdır. Bu ilaçların kullanımı öncesinde bir uzman hekim tarafından reçete edilmeli ve hasta yakından takip edilmelidir. Ayrıca DMD hastalarının ilaç etkileşimleri ve kardiyak sağlığı konularında dikkatli olunmalıdır.

5- Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarında sıkça kullanılan diğer tedavi seçenekleri;

Antikonvülsanlar: Özellikle epileptik nöbetleri yönetmek amacıyla gabapentin ve topiramate gibi antikonvülsan ilaçlar kullanılabilir.

Antiviral Tedaviler: Dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır, çünkü bazı DMD hastalarında psikiyatrik ek hastalıklar görülebilir. Örneğin, zanamivir içeren antiviral ilaçlar kullanıldığında halüsinasyon ve psikoz semptomları bildirilmiştir.

Ateş Düşürücüler (Antipiretikler): Ateşi düşürmek amacıyla asetaminofen (Tylenol) kullanılabilir.

Öksürük Tedavisi: DMD hastalarında öksürük tedavisi için bazı seçenekler şunlar olabilir:
 • Pseudoefedrin içermeyen öksürük şurupları
 • Öksürüğü baskılayıcı ilaçlar, ancak sadece uyku kalitesini bozan derecede şiddetli öksürük varsa kullanılmalıdır.
 •  Balgam söktürücü ilaçlar, gece öksürüğünü hafifletebilir.
 •  Pastiller
 •  Guafenasin içeren ilaçlar, incelmiş sekresyonları ve solunum fonksiyon bozukluğunu azaltabilir, ancak aspirasyona neden olarak pnömoni riskini artırabilir.
 • Tuzlu burun spreyleri
DMD hastalarının bireysel sağlık durumlarına ve ihtiyaçlarına göre dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Herhangi bir ilaç kullanımı öncesinde bir sağlık profesyonelinin yönlendirmesi önemlidir. Ayrıca ilaç etkileşimleri ve yan etkiler konusunda bilinçli olunmalıdır.

DUCHENNE MUSKÜLER DISTROFİ (DMD) HASTALARINDA GÜVENLİ OLMAYAN İLAÇ UYGULAMALARI

ANESTEZİ:
 1. Depolarizan Kas Gevşeticiler: Süksinilkolin adlı ilaç, DMD hastalarında rabdomiyolizi tetikleyebilir. Bu nedenle süksinilkolin içeren kas gevşeticiler kullanılmamalıdır.
 2. Solunum Yoluyla Alınan Genel Anestezikler: DMD hastalarında solunum yoluyla alınan genel anesteziklerden kaçınılmalıdır. Bu anestezikler arasında desfluran, enfluran, halotan, izofluran, sevofluran ve xenon bulunmaktadır. Bu ilaçlar DMD hastalarında solunum sorunlarına yol açabilir ve bu nedenle riskli olabilir.
KAYNAK:
 • Parent Project Muscular Dystrophy. (2021). DMD’lilerde Güvenli & Güvenli Olmayan İlaç Uygulamaları [PDF]. https://www.parentprojectmd.org/wp-content/uploads/2021/02/Safe_and_unsafe_medications.pdf
>> DMD hastalarında anestezi ve ameliyat rehberi
Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından Türkçe diline çevrilmiştir.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال