18 yaş ve üstü DMD/BMD'li bireyler için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” nasıl alınır?

İLGİLİ İÇERİK >> DMD - BMD hastalarında “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu” (ÇÖZGER) nasıl alınır?

18 yaş ve üstü bireyler, erişkin statüsünde kabul edilirler ve ÇÖZGER raporuna değil, engelli sağlık kurulu raporu düzenlemesine tabi tutulurlar. Bu sağlık raporu değerlendirmesi sonucunda birey, bağımsız, kısmi bağımlı veya tam bağımlı olarak sınıflandırılır. Ağır engelli statüsüne sahip olabilmesi için, bireyin "tam bağımlı" kategorisinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.

1- Erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu nasıl alınır?

Engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen erişkin bireyler veya vasisi, bu amaçla başvuru dilekçesiyle yetkili sağlık kuruluşuna başvuruda bulunur. Değerlendirme aşaması için, bireyin sağlık durumu ve vasisinin sağlık beyanı dikkate alınarak ilgili poliklinikler belirlenir ve değerlendirme süreci başlatılır. Bu süreçte, engelli bireyin Sağlık Kurulu toplantısına katılması gereklidir.

Raporda yer alan bağımlılık değerlendirmesi bölümüne "evet" veya "hayır" ifadesiyle bireyin durumu açıkça belirtilir. Bu alan boş bırakılmamalıdır. Özellikle, "tam bağımlı engelli birey" ifadesi, ilgili mevzuatın gereklilikleri çerçevesinde ağır engellilik durumunu ifade eder.

Rapor, kurumsal başvurularda üç, bireysel başvurularda ise iki nüsha olarak düzenlenir. Raporun bir nüshası, başvuruyu yapan bireye veya vasiye teslim edilirken, kurumsal başvurularda bir nüsha raporu talep eden kuruma iletilir. İhtiyaç halinde, rapor nüshaları başhekim onayıyla çoğaltılabilir.

Bireyin engellilik durumu göz önünde bulundurularak, çalıştırılamayacağı işlerin niteliği rapor üzerinde belirtilir.

Bireylerden engellilik durumu gereği sürekli tekerlekli sandalye veya sedye kullanımını gerektirecek düzeyde olanlar ile sadece engelliliğine uygun hareket tertibatıyla taşıt kullanabilecek olanların durumu raporun açıklama bölümüne yazılır.

Raporun içeriğine uygun olarak, bireyin son altı ay içinde çekilmiş bir fotoğrafı rapora eklenir.

2- Erişkin raporunda belirtilen bağımlılık değerlendirmesinin engel oranları

Erişkinler için düzenlenen sağlık raporlarında, rapor formunun ön yüzünde yer alan "bağımlılık değerlendirmesi" kısmı bulunmaktadır. Bu bölümde, bireyin durumuna uygun olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir. Ağır engelliliğin ifadesi, yeni düzenlemeye göre "tam bağımlı engelli birey" olarak belirtilir. Tam bağımlı birey, engel oranı %50 ve üzeri olan ve doku, organ, fonksiyon kaybı veya psikiyatri tanısı nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini yardım almadan gerçekleştiremeyen bireyleri ifade eder. Bu durumu yansıtan bireylerin raporlarında "tam bağımlı" kısmının işaretli olması gerekmektedir. Ancak, burada anlaşılması gereken nokta; raporda yer alan her %50 ifadesinin otomatik olarak tam bağımlı bireyi ifade etmeyeceğidir. Örneğin, engel oranı %90 olan bir bireyin raporunda "bağımlılık değerlendirmesi" bölümünde "bağımsız" ya da "kısmi bağımlı" yazması durumunda, bu birey ağır engelli olarak kabul edilmeyecektir.

3- Erişkinlerin SGK ile ilgili maluliyet kapsamı belirleme süreci

SGK tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları, engelli erişkin çocukların durumunu kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Ancak, SGK sistemi engelli olduğu belirtilmeyen çocukları otomatik olarak engelli kabul etmediğinden, belirli yaş sınırları ve eğitim durumlarına göre çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Özellikle, SGK'dan sağlık yardımı alan çocukların anne ve babalarının, çocukları adına prim ödemesi gerekebilmektedir.

Eğer çocuğunuz SGK sisteminde engelli olarak görünmüyorsa ve eğitim almıyorsa, SGK tarafından belirlenmiş yaş sınırlarına göre çeşitli koşullar söz konusu olabilir. Örneğin, lise öğrenimini tamamlamış olanlar (18 yaşını dolduruncaya kadar), üniversite öğrenimini tamamlamış olanlar ise (25 yaşını dolduruncaya kadar) mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süreyle genel sağlık sigortalısı olarak kabul edilirler.

Bu nedenle, çocuğunuz eğitim almıyorsa ve belirli yaş sınırlarına yaklaşıyorsa, engelli sağlık raporunuzla birlikte (engelli sağlık raporu alma şartı son 1 yılda kaldırılmıştır, SGK Genelgesi 17 Eylül 2015) SGK Emeklilik İşlemleri Müdürlüğüne başvurarak maluliyet tespit işlemi yapılmasını talep edebilirsiniz. Bu şekilde, çocuğunuzun 18 yaşını doldurmadan önce maluliyet durumu tespit edilir. SGK Sağlık Kurulu tarafından malul olduğuna karar verilen bireyler kesintisiz sağlık yardımından faydalanmaya devam edebilirler.


Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال