Taşıyıcı olmayan annenin DMD'li çocuk sahip olma olasılığı nedir? (De Nova Mutasyon ve Gonadal Mozaizm)

De Novo mutasyonlar, ailenin önceki nesillerinde herhangi bir geçmişi olmaksızın, bir bireyin genetik materyalinde spontane olarak ortaya çıkan mutasyonlardır. Yani, ebeveynlerden gelen bir mutasyon değildir, aksine bireyin genetik materyalinde yeni ve rastgele bir değişiklik olarak meydana gelir.

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) gibi genetik hastalıklarda De Novo mutasyonlar, hastalığa neden olan genin normal kopyasının yerine mutasyonlu bir kopyasının oluştuğu durumları ifade eder. Bu mutasyonlar genellikle annenin yumurta hücrelerinde veya embriyonun erken gelişim aşamalarında meydana gelir.

De Novo mutasyonlar, genellikle ailede önceki nesillerde hastalık öyküsü bulunmayan bireylerde hastalığın nedeni olarak ortaya çıkar. Bu durum, ailelerde şaşırtıcı ve aniden ortaya çıkan genetik hastalık vakalarının açıklanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, ailede bir önceki nesilde hastalık geçmişi olmayan bireylerin bile potansiyel risk altında olduğunu gösterir.

De Novo mutasyonlar, genetik danışmanlık ve testler sayesinde teşhis edilebilir. Bu tür mutasyonlar, genellikle yeni nesillerde hastalık riskini değerlendirmek ve ailelere bilgi vermek için araştırılır.

Gonadal mozaizm nedir?

Gonadal mozaizm, genetik bir durumu ifade eder ve bir bireyin vücudunun farklı hücre gruplarında genetik farklılıklar taşıdığı bir mozaik durumudur. Mozaizm, aynı organizmanın farklı hücrelerinin farklı genetik yapılar taşıdığı bir durumu ifade ederken, gonadal mozaizm özellikle üreme hücrelerinde (yumurta veya sperm) bu genetik farklılıkların bulunduğu durumu anlatır.

Gonadal mozaizm, genellikle vücudun diğer hücrelerinde gözlemlenmeyen genetik değişiklikleri içerebilir. Bu durum, yumurta veya sperm hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Sonuç olarak, bir kişinin yumurtaları veya spermleri normal olmayan bir genetik yapının bir kısmını taşıyabilirken, vücudun diğer hücreleri normal genetik yapıya sahip olabilir.

Gonadal mozaizm, kalıtsal hastalıkların nedeni olabilir ve bazen bu durum taşıyıcı bir ebeveynin genetik yapısındaki düzensizliklerin, çocuğun üreme hücrelerine yansımasının sonucunda oluşabilir. Böyle bir durumda, çocukta hastalık belirtileri görülmeyebilir, ancak ilerleyen yaşlarda veya ilerideki nesillerde genetik bozukluklar nedeniyle hastalık ortaya çıkabilir.

Gonadal mozaizm, genetik analizler ve testler yoluyla teşhis edilebilir. Bu tür bir mozaizmin varlığı, aile planlaması ve genetik danışmanlık konularında önemlidir çünkü hastalıkların kalıtımını anlamak ve yönetmek açısından bilgi sağlar.

Taşıyıcı olmayan annenin ilk erkek çocuğunun DMD'li olma olasılığı nedir?

Bazı kaynaklarda DMD hastalarının %20'lik kısmını de nova mutasyonları oluşturduğu belirtilirken bazı kaynaklarda bu oran %35 seviyesine kadar yükselmektedir. Bu tür genetik hastalıkların oluşum oranlarını hesaplarken De Novo mutasyonlarının etkisi de dikkate alınmalıdır.

Örneğin, DMD hastalarının %20'sinin De Novo mutasyonları sonucu hastalık taşıdığını kabul edersek:
  • DMD hastalığının toplumda görülme sıklığı 3500-5000'de 1 ise,
  • De Novo mutasyon oranı %20 olduğunda, hastaların %80'i ebeveynlerinden genetik olarak almış olurken %20'si De Novo mutasyonları sonucu hastalığı taşımış olur.

Bu durumda, De Novo mutasyonları sonucu DMD hastası dünyaya gelme olasılığı yaklaşık olarak (3500-5000) / 0.20 = 17.500 ila 25.000'de 1 aralığına denk gelir.

Aynı şekilde, %35'lik bir De Novo mutasyon oranını kabul edersek:
  • DMD hastalığının toplumda görülme sıklığı 3500-5000'de 1 ise,
  • De Novo mutasyon oranı %35 olduğunda, hastaların %65'i ebeveynlerinden genetik olarak almışken %35'i De Novo mutasyonları sonucu hastalığı taşımış olur.

Bu durumda, De Novo mutasyonları sonucu DMD hastası dünyaya gelme olasılığı yaklaşık olarak (3500-5000) / 0.35 = 10.000 ila 28.571'de 1 aralığına denk gelir.

Bu hesaplar, hastalığın genetik nedenlerini ve De Novo mutasyonların etkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ancak, genetik danışmanlar ve uzmanlar hastalık riskini değerlendirirken daha fazla faktörü göz önünde bulundururlar.

Taşıyıcı olmayan annenin ilk erkek çocuğu DMD'liyse ikinci erkek çocuğunun DMD'li olma olasılığı nedir?

Gonadal mozaizm durumu söz konusuysa:
Eğer taşıyıcı olmayan bir annenin ilk erkek çocuğu Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına sahipse, bu durum genellikle yukarıda açıkladığımız De Novo mutasyon olarak adlandırılır. Ancak bu mutasyon, annenin üreme hücresi olan yumurtalıklarda meydana gelmişse (Gonadal mozaizm), doğacak diğer erkek çocuklarında da bu mutasyon gerçekleşebilir. Yumurtalıklarda meydana gelen mutasyonun oranı %20 olarak kabul edilir. Bu nedenle, ikinci erkek çocuğunun DMD olma olasılığı da %20 olacaktır.

Eğer mutasyon yumurtalıklarda gerçekleşmediyse ve annenin yumurtalarında genetik bir değişiklik yoksa, yani mutasyon rastgele olarak ortaya çıkmışsa, diğer erkek çocuklarının DMD hastalığına sahip olma olasılığı toplumda görülme sıklığı olan 3500-5000 de 1 aralığındadır.

Ancak unutulmamalıdır ki bu durumlar karmaşık olabilir ve aile geçmişi, genetik test sonuçları ve diğer faktörlerle etkilenebilir. Bu nedenle, en kesin bilgiyi almak için bir genetik danışmana başvurmanız önerilir.

Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال