DMD hastaları için evde eğitim hizmetleri

Evde Eğitim Hizmeti, sağlık nedenleriyle geleneksel okul ortamında eğitim alamayacak durumdaki öğrencilere yönelik sunulan özel bir öğrenim modelidir. Sağlık raporuyla belgelenen özel eğitim ihtiyacı olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere verilen bu hizmet, bireysel eğitim gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanır.

Evde eğitim hizmetinden kimler yararlanabilir?

Evde Eğitim Hizmeti, en az dört ay süreyle geleneksel okul eğitiminden yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporuyla belgelendiren öğrencilere sunulur. Bu hizmet, öğrencinin sağlık durumu gereği okula gitmesinin mümkün olmadığı veya olumsuz sonuçlar doğurabileceği durumlarda devreye girer.

Başvuru süreci ve gereken belgeler

Evde eğitim hizmetinden yararlanmak isteyen veliler, öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bölgesindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne (RAM) başvuruda bulunmalıdır. Başvuru için gereken belgeler arasında sağlık raporu, veli başvuru dilekçesi ve öğrenci belgesi bulunur. Bu belgeler, öğrencinin özel eğitim ihtiyacının tespit edilmesi için kullanılır.

Değerlendirme ve karar süreci

Evde eğitim hizmeti, öğrencinin özel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunun önerisi ve il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun kararıyla sağlanır. Bu süreçte öğrencinin sağlık raporu, öğrencinin evde eğitim ihtiyacının gerekçesi olarak ele alınır ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim planı oluşturulur.

Eğitim süreci ve planlaması

Evde eğitim hizmeti, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve eğitim ortamına uygun bir şekilde planlanır. Bu planlama sonucunda öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki eğitim programları temel alınarak öğrenciye özel bir eğitim programı oluşturulur. Bu program, öğrencinin özel eğitim öğretmenleri ve diğer alan öğretmenleri tarafından sunulur.

Başarı değerlendirmesi

Evde eğitim hizmeti alan öğrencilerin başarı durumları, kayıtlı oldukları okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilir. Öğrencilerin performansları öğretmenler tarafından kayıtlı oldukları okul idaresine iletilir. Sınıf geçme ve diğer ilerlemeler, öğrencinin kayıtlı olduğu okul tarafından yönetilir.

İzleme ve sonlandırma süreci

Evde eğitim hizmeti, her öğretim yılının başlamasından önce il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından değerlendirilir. Eğer öğrencinin durumu değişmişse ve geleneksel okula dönme olasılığı ortaya çıkmışsa, evde eğitim hizmeti sonlandırılır. Bu süreçte ilgili belgeler ve sağlık raporları göz önünde bulundurulur.

Bu şekilde, evde eğitim hizmeti, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sağlık durumlarına uygun şekilde özelleştirilmiş bir eğitim imkanı sunar.

Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال