Engelli kimlik kartı (özel gereksinimli birey kartı) kimlere verilir?

Engelli kimlik kartı, Türkiye'deki özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran önemli bir belgedir. Bu kart, engel oranı %40 ve üzerinde olan yetişkinlere ve özel gereksinim raporu (eskiden engelli raporu) bulunan çocuklara verilir. Ağır engelli bireyler için ise kart üzerinde "refakatli" ibaresi bulunur. Engelli kimlik kartı, özellikle kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sunulan bir dizi hak ve indirimden yararlanmak için gereklidir.

Erişkinler için "Tam Bağımlı Engelli Birey" ve çocuklar için "Çok İleri Düzeyde Özgürlük ve Bağımsızlık Gereksinimi (ÇİDÖBG)", "Belirgin Özgürlük ve Bağımsızlık Gereksinimi (BÖBG)" ve "Özel Koşul Gereksinimi Var (ÖKGV)" gibi ifadeler, ağır engellilik durumlarını tanımlar ve bu kişilere refakatli engelli kimlik kartı düzenlenmesini sağlar.

Engelli kimlik kartı sahipleri, bu kart sayesinde birçok hakka ve indirime erişim sağlarlar. Ancak bu haklar ve indirimler, ilgili kurumlar, yerel yönetimler veya özel sektör tarafından belirlenir ve zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, engelli kimlik kartı sahiplerinin düzenli olarak bu hak ve indirimleri takip etmeleri önemlidir.

Kamu ve özel sektör kuruluşları, engelli kimlik kartı sahiplerine yönelik çeşitli kolaylıklar sunabilirler. Bu kolaylıklar, nüfus cüzdanına işlenmiş engellilik bilgisi veya sağlık kurulu raporu gibi belgeleri kullanarak sağlanır. Engelli kimlik kartı sahipleri, bu hak ve indirimlerden yararlanmak için gerekli belgeleri ibraz etmelidirler.

Engelli kimlik kartı, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran ve onlara çeşitli haklar ve indirimler sunan önemli bir belgedir. Ancak bu haklar ve indirimler zaman zaman değişebilir, bu nedenle engelli bireylerin bu konuda güncel bilgilere erişmeleri ve haklarından tam olarak yararlanmaları önemlidir. Engelli kimlik kartı, Türkiye'deki özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adımdır.

Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından ''Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' dan yararlanılarak hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال